Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mit et waeter veur de dokter

Plaetst op 24 april 2023.

Mien verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter is hielemaole uutverkocht. Zie veerder de rebriek Ni’js van dit webstee.

Vandemorgen het Peter (Hiemstra) bi’j me op vesite west. Peter en ik hebben in et verleden tegere twie boeken maekt: de bundels Longerlaand en Laandschop. We hebben genoeglik bi’jpraot en hebben et had over de kommende keunstroute Eupen Stal in Berkoop. Peter is daor de veurzitter van. Ik zitte gedurende de Eupen Stal van 29 juli t/m 27 augustus praktisch elke dag in de hal van de Stellingwarver Schrieversronte en daor hoop ik een protte exemplaoren van mien ni’je verhaelebundel Naozoemerlaand te verkopen en te signeren. Op zaoterdagaovend 19 augustus za’k in et kader van Eupen Stal mitdoen an een hiele biezundere kulturele aovend in de karke van Berkoop. Meer ni’js daorover komt laeter.

En dan nog even over gister, de eerste luustermiddag van Reis door het Nederlands in et Vredeskarkien in Bargen an Zee. Verschillende meensken zeden nao ofloop tegen me dat een vertaeling in et Nederlaans van mien gedichten eins niet neudig west was. A’k pattie woorden veurofgaonde an een gedicht verklaord hadde, was et veerder zonder vertaeling prima west. Ze konnen et aenlik allemaole hiel goed verstaon. Mar woorden as iekmulder en sturk weren ze zonder uutleg niet uutkommen. Mit et Fries hadden ze wel eenĀ  vertaeling in et Nederlaans neudig! Et verbaosde me niks. Et Stellingwarfs is overal deur praktisch iederiene goed te volgen. Hieronder een foto van et Vredeskarkien uut 1918 in Bargen an Zee. In dit mooie, smoeke karkien moch ik gister mien keunsten vertonen!