Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mit boeken op pad

Plaetst op 13 juli 2023.

Ik bin vandemorgen om 8 ure in de auto stapt en was vandemiddag, nao 150 kilemeter rieden, om kwat veur 5 weer thuus. Ik hebbe vandemorgen eerst tankt, bi’j Geertje in Berkoop een verjaordagskaorte deur de busse gooid en boeken Naozoemerlaand op ‘e post daon, die now naor Borne en Makkum onderweg binnen. Doe he’k bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een flut boeken in de auto stopt. Ik hebbe d’r eerst mit Abel, Hennie en Fettje nog een koppien drinken had en doe bin ‘k op pad gaon. Eerst he’k de bestelde boeken anbrocht bi’j boekhaandel Planteyn op ‘e Gediek. Gisteraovend wodde ‘k beld deur mien fan Arend van De Gediek die daor gister al om mien ni’je boek in de winkel west was. Doe was et d’r nog niet, mar now dus wel! Ik bin ok bi’j uutgeveri’je Bornmeer an west om wat exemplaoren van et Stellingwarver Nijntje-boekien op te haelen. Vervolgens he’k de bestelde boeken Naozoemerlaand naor Boekhaandel Burgum in Burgum brocht. In Veenwoolden he’k drinken had bi’j Douwe en Romkje. Ik hebbe heur et bestelde boek ok brocht. Misschin komt Douwe morgenaovend toch ok nog. We hebben genoeglik een schoffien praot. Ik bin doe naor Liwwadden gaon. Daor he’k 50 boeken Naozoemerlaand en ok nog een peer exemplaoren van Et liek in de Lende ofleverd bi’j de Afûk-boekwinkel. Zi’j zorgen d’r veur dat boekhaandel Van der Velde zien boeken ok krigt. Daor hoefde ik now niet appat ok nog henne. Ik hebbe op et terras van resteraant Fire an de stille kaant van de Ni’jstad wat drinken had en twie plakkies bolle mit kroketten. Dan he’k vandaege toch wat waarms had. Eten koken doe ‘k vandaege niet en morgen ok niet. Dat niet ok nog… Et zal de kommende tied, a’k weer en maond op ‘e Eupen Stal bin, wel vaeker mit de Fraanse slag gaon. Ik kan alles niet allienig bevrotten. Nao Liwwadden bin ‘k naor Oolde Leie reden. Daor he’k een besteld boek naor Janneke en Gatske brocht. Daor he’k ok drinken mit wat lekkers had en we hebben genoeglik praot. Ik kreeg een grote courgette mit naor huus en de beide boeken van Janneke (Spoelstra). Heur roman De parallaks en de dichtbundel Wij yn é draaimûne. Doe ‘k thuus was las ik in een mail dat d’r heur veur morgenaovend mar liefst 100 meensken opgeven hebben. Wethoolder Den Hartogh (schrief ik die naeme goed?) komt ok. D’r zullen ok nog wel een peer meensken kommen die heur niet opgeven hebben. Et wodt grif een mooie aovend. En now za’k aanst nog naor de gruuntemark, hier in et dörp. En dan… mit de bienen op een baankien bekommen.