Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mildam

Plaetst op 12 april 2022.

Vandeweke gaon we d’r gien daggien op uut. Jammer, want wat hawwe vandaege mit dit mooie weer prachtig fietsen kund. Mar mien agenda zit stampvol mit ofspraoken en verplichtings. Vandemiddag he’k uut eigen wark verteld in Hof van Schoterlaand veur de soos van Mildam en Katliek. In et verleden wa’k al es een peer keer eerder bi’j heur west te vertellen. Et was een heerlike middag. Wat prachtig da’k zo weer vot kan! Dat he’k de laeste peer jaor slim mist! Ik vertelle de laeste tied ok een verhael wa’k wel in vuuftien jaor niet verteld hebbe: Een poppien kriegen. Dat he’k as stiekelstokkien ooit veur de radio verteld. Een gruwelik verhael over Drentse vrouwluden die in Vledder naor de kursus Als je een baby hebt moeten. Omdat ze niet meer weten hoe ze mit een poppien an moeten. Et is aenlik wonderbaorlik hoe goed as mien onthoold nog is. Ik hoefde mar een peer keer te rippeteren en doe zat et verhael d’r weer hielemaole in. Et is krek as zit argens een laegien in mien heufd daor alle verhaelen in zitten die ‘k ooit uut et heufd leerd hebbe. Ik trekke et laegien los… en dan he’k de tekst zomar weer te pakken. Mooi is dat! Een man zee vandemiddag in et schoft tegen me dat hi’j wel een halfjaor de bak in willen zol as ze Poetin dan morgen mar doodschieten zollen. Een halfjaor de bak in, vien ik nogal wat, mar ik daenke dat een protte meensken wel willen zollen dat Poetin zok-zo-wat overkommen zol.