Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mijn koffer

Plaetst op 26 feberwaori 2023.

Ik hebbe twie boekies van Ronald Westenberg lezen en veural ok bekeken. Ronald is gemienteraodslid van West-Stellingwarf (D66). Mar hi’j het dus ok twie boekies maekt die bi’j Boekscout uutgeven binnen: Praatjes en Plaatjes uut 2021 en Mijn koffer uut 2022. Hi’j het overal in de gemiente prachtige netuurfoto’s maekt. Mar niet allienig in West-Stellingwarf, ok in Zeelaand waor hi’j oorspronkelik wegkomt, aandere perveensies en Zweden. D’r staon ok foto’s in die maekt binnen in Ni’jhooltpae. Ik herkende votdaolik een hiem an de Vriesburgerweg vol bluuiende tietelozen onder de oolde appelbomen van et huus daor Jelle en Joukje van der Mei vroeger woonden. Doe ‘k nog mar een kiend was ston et daor bi’j de meitied al vol mit die mooie, gele bloemen en dat is nog altied zo. Bi’j al die foto’s het Ronald gedichten schreven. Hiel herkenber en sympathiek over liefde, verlös, de zin van et leven.