Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Mien oolde huus

Plaetst op 24 december 2022.

Vandemorgen wa’k even om een peer bosschoppen naor Berkoop. Ik zol ok naor de slaachter, mar daor ston et volk tot op et trotwar te waachten tot ze de winkel in konnen. Ik gao een aandere keer wel es, die drokte is niks veur mi’j. Mar wat gebeurde d’r doe? In de auto he’k de radio vaeke an, in huus aenlik nooit. Ik luustere thuus alliend aovens op bedde even naor Met het oog op morgen en morgens om acht ure, ok op bedde, naor de ni’jsberichten. En veerder luuster ik in huus nooit. Mar in de auto ha’k et pergramme Nieuwsweekend van Omroep Max op NPO1 d’r op. In dat pergramme is ok een boekerebriek van Lidewijde Paris en die zol o.e. bespreken De eerste bloemlezing van de Nederlandse po√ęzie 101 gedichten uit het Koninkrijk van 1945 tot nu. Et is saemensteld deur Tsead Bruinja en uutgeven deur Querido. In dat boek staot ien gedicht in et Stellingwarfs en dat is mien gedicht Mien oolde huus. En tot mien grote verbaozing las Lidewijde Paris dat gedicht in et Stellingwarfs veur. Hoe bestaot et! Het is zo mooi, zee ze. En ze vun et boek zeer aanbevelenswaardig. En Mieke van der Weij zee nog dat ze mien gedicht goed verstaon kon. Dit is toch wel slimme aorig! Doe was mien dag veerder wel goed! Een video van Mien oolde huus kun jim trouwens op disse website bekieken en beluusteren.

Een protte¬† kast- en ni’jjaorskaorten roegelen hier et huus in. Mit allemaole goeie weensken en lieve woorden. D’r was trouwens iene bi’j daor een rouwzegel op et kevot plakt was. Now ja, ik hope niet dat me daor wat van overkomt. De kaorte hieronder van Harry en Frans was tot now an toe et meerst toepasselik. Want ja, poes Marja het mit ien van zien poties al twie ballen uut de kastboom tikt. Poes vint dat prachtig om te doen. Ik bin d’r minder wild op.