Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Martin

Plaetst op 8 oktober 2022.

Ik hebbe vandaege vesite had van Martin Oostra uut Wolvege. Hi’j mailde me laestdaegs dat hi’j in de sutelaktie mien laeste boek Et liek in de Lende kocht hadde en dat hi’j et een mooi boek vun. We hebben doe een ofspraoke maekt. Dat we hebben now es weer hiel genoeglik bi’jpraot. Hi’j hadde ok mooi ni’js. Martin gaot nao jaoren weer verhaelties in et Stellingwarfs schrieven. Dat is hiel mooi! Goed dat hi’j now weer in et Schrieversrontenust weerommekomt. Nao de vesite van Martin he’k verhaelen rippeteerd veur de optredens van morgenmiddag in et Witte Karkien op ‘e Hemrik mit zangeresse Grytsje Kingma en deensdagmiddag in Diever. Hieronder nog een kaorte die me toestuurd wodde deur Harry en Frans. Die bin/weren op vekaansie in de mooie Aachterhoek en ze hebben et daor allemachtig goed troffen mit et weer. Et mooie is dat d’r een zinnegien in et Aachterhoeks op ‘e kaorte staot: ’t lied van de voggels kleurt alle dage. Zo is et hier bi’j mi’j in Ni’jhooltpae naost de Weembos ok!