Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Marja

Plaetst op 22 jannewaori 2022.

En doe kwam poes Marja eregisteraovend mar niet weer in huus… Netuurlik is hi’j wel es een schoft butendeure, mar et duurt nooit zolange of hi’j komt miauw zeggende de deure weer in. En now kwam d’r ure nao ure niks. Ik keek almar op ‘e klokke en begon me al een betien ongerust te maeken. Ik zitte nogal gauw argens over in en docht d’r an hoe mal as et indertied oflopen was mit de poezen Boris en Joris. Wat kon d’r gebeurd wezen? Ien ding was zeker: ik kon niet zonder dat kattien. Ondaanks zien malle gewoonten en kom bi’jtieden mit dooie en levendige moezen in huus, hool ik verschrikkelik vule van him. Ik keek es in de gerage. Misschien was hi’j daor influt doe ‘k de auto d’r inzette en ha’k him zonder da’k d’r weet van hadde opsleuten. Mar d’r was gien Marja in de gerage. Misschien mo’k et hiele huus mar es deur. Katten bin now ienkeer verschrikkelik ni’jsgierig. En ja heur, in de slaopkaemer beneden was et drekt raek. Ik dee de deure los en daor was poes Marja. Hi’j mauwde een betien verongeleken da’k him daor opsleuten hadde, mar dat hi’j zolange best wel slimme lekker op et uutvanhuzersbedde legen hadde. En ik zee weeromme dat hi’j niet zo dom wezen mos en laot him opsluten. Mar wat wa’k bliede dat dat bliksemse ding weer veur ’t locht kommen was!

De rebriek Ni’js op dit webstee is now weer hielemaole bi’jwarkt. De hoogtepunten van 2021 staon d’r now ok op. Et ereburgerschop van de gemiente West-Stellingwarf, de Zulveren Anjer, de Rink van der Veldepries en et uutkommen van de thriller Et liek in de Lende. Ondaanks die aekelike coronatied en et niet optreden kunnen was et wat dit anbelangt toch een hiel riek jaor!