Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Manuskript

Plaetst op 7 oktober 2022.

Vandemorgen he’k vesite had van Abel, mien uutgever. Hi’j brocht me et manuskript mit 28 verhaelen weeromme. Hi’j het et lezen, vint de verhaelen prachtig, en wil et boek ankem jaor graeg uutgeven. Dat is hiel mooi! Mien vaaste leesgroep zal et manuskript nog lezen. In de loop van november heur ik wel wat zi’j d’r van vienen. Abel hadde ok nog wat kleine fouties vunnen, wat vergeten punten, te vule spaties. Dat soort spul. Daor bin ik bliede mit. Ik hebbe alle dinkies vandaege verbeterd. D’r kommen nog meer korrektierondes en uuteindelik meugen d’r dan niet vule fouten meer inzitten. Aenlik hielemaole niks meer, mar ik daenke niet dat d’r een boek zonder fouten bestaot. We warken d’r staorigan an deur en dan mar zien as et ankem jaor uutkommen kan. De tied is slimme onzeker. Kun de meensken aanst nog wel boeken kopen? Gaot Poetin kernwaopens inzetten? Een katte in et nauw kan verhipte malle sprongen maeken.
Vandemorgen he’k weer naor de dokter west. Vandaege is de antibiotikakure oflopen. Hopelik bin de bi’jwarkings over een weke een stok bekommen. Ankem weke zal d’r nog bloed prikt wodden. Wat toch een gedoe de laeste tied. Ik bin et slim zat.