Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Madam Scrooge

Plaetst op 5 jannewaori 2024.

Opera Spanga, et Verona van West-Stellingwarf, bestaot van ’t jaor 35 jaor. Schouwburg De Harmonie in Liwwadden bestaot 150 jaor. Die hebben gister dus trakteerd. Want wie jaorig is, moet trakteren. Dat moet ik morgen ok. Mar ik bin gisteraovend dus trakteerd. Mit een bus vol kultuurvolk mit een boel kunde mochten we vergees naor Liwwadden. Alles was trouwens gratis: de busreize, de toegaankskaorties en de draankies. Wat een mooi jaordagsfeest! We bin om twintig veur zeuven uut Wolvege weggaon en weren om half achte al in De Harmonie. Onderwegens in de bus kregen we uutleg over Madam Scrooge en Opera Spanga. Opera Spanga speult aanders meerst in een tente op et arf van een boer in Spange, mar gisteraovend dus in een mooie schouwburg. De veurstelling begon eerst om half negen, d’r was dus tied zat om wat te drinken. En doe kwam de opera Madam Scrooge veur een volle zael volk. Eerst kwam wethoolder Hoen van West-Stellingwarf trouwens nog an et woord. Hi’j praotte ok nog even een peer woorden Stellingwarfs en gaf een boek an de Friese kultuurdippeteerde. De regie van Madam Scrooge was vanzels van Corina van Eijk en et was baseerd op et wereldberoemde verhael  A Christmas Carol van Charles Dickens. Et wodde in et Nederlaans zongen en d’r was een ondertiteling te lezen. Dat was makkelik. De begeleiding was: cello, akkordeon en klarinet. Et gong vanzels over een gierige pinter, die alles oppot en niks veur iene aanders over het. Madam Scrooge dus en die wodde speuld deur Wiwineke van Groningen (ok: Wilhelmina in Soldaot van Oranje). Op et laeste kwam et gierige sekreet netuurlik toch nog tot inkeer. Ik vun et mooi. De dekors weren trouwens ok prachtig. Om tien ure was et oflopen, doe hewwe nog wat drinken had, en om half elf biwwe op et Wilhelminaplein weer in de bus naor Wolvege stapt. Et was een mooie aovend!