Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Linde

Plaetst op 3 december 2023.

Vandemorgen he’k de verhaelen rippeteerd die ‘k vandemiddag verteld hebbe. Ik moch optreden in de Theaterschure in et aachteraende van de Beatrix Hoeve van Marga Kool en Jan Veenstra in Linde bi’j Zuudwoolde. Ik hoefde et niet allienig te vertonen, mar moch optreden mit de Grunninger zanger Jan Henk de Groot. Een geweldige zanger, mar dat weten een protte meensken wel. Hi’j zong op 27 juli 2018 hier in Ni’jhooltpae bi’j de prissentaosie van mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Bekend is zien lietien Janine, et maegien daor hi’j op schoele naost zat. Die Janine is Janine Abbringh. Jan Henk is streektaelzanger wodden en Janine prissenteert et pergramme Zoemergaasten op ‘e tillevisie. D’r weren vandemiddag een goeie veertig meensken. Aorig was et dat de bekende Nedersaksische dichter Derk Jan ten Hoopen d’r ok was. Et is lichtkaans wel tien jaor leden da’k een keer bi’j him en de vrouw eten hebbe. En Jannes Pit die lessend bi’j een optreden van mi’j in Westerbork was, was d’r ok weer en hadde now de vrouw mitneumen. Marga prissenteerde et pergramme en stelde oons wat vraogen. Et was een mooie middag! Nao ofloop hewwe mit Marga, Jan en de vri’jwilligers lekker eten. Heerlike linzesop, stokbolle, salades, stamppot en draotiesvleis. Om zes ure bin ‘k daor weer in de auto stapt en ik was bliede dat et rustig weer was en dat et nog niet sni’jde.