Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Lentemark

Plaetst op 30 jannewaori 2022.

Al zoe’n 25 jaor wodt op ‘e laeste zaoterdag van november in et centrum van Mildam in verschillende gebouwen de Wintermark hullen. Jaoren leden vreugen ze as ik d’r ok an mitdoen wol en d’r staon wol mit mien boeken. Zodoende he’k al hiel wat Wintermarken mitmaekt. Et is d’r altied slimme genoeglik en… et verkocht d’r goed. Ik stao dan altied in de grote zael van Hof van Schoterlaand van Henk en Antsje Hosper. In 2020 wodde de Wintermark niet hullen vanwege corona. In november vleden jaor gong et wel deur, mar d’r kwam mar weinig volk. Iederiene was bliekber bange om besmet te raeken. Ondaanks et feit dat d’r zo weinig meensken op ofkwammen verkocht ik wel goed. Ze vertelden me doe al dat ze eins van doel weren en kom ok mit een Lentemark. En vleden weke kree’k de tiedinge dat dat echt deurgaon zal. Op zaoterdag 23 april, van 10 tot 17 ure, zal et wezen mit de eerste Lentemark en ik hebbe me d’r votdaolik veur opgeven. Misschien moe’n wi’j d’r in goed en geef Stellingwarfs mar Veurjaors- of Meitiedsmark tegen zeggen. Meensken die zels een stallegien hebben meugen dat ok butendeure hennezetten. Ik stao trouwens ok dan weer in de grote zael van Hof van Schoterlaand op mien vaaste plakkien. Schrief de daotum alvast mar op in jim agenda en kom op die dag mar bi’j me langes. Ik hebbe dan biezundere anbiedings bi’j me veur een slieterspriesien!
De daegen lengen en dat is flink te vernemen. In de tuun bluuit de toverhaezelneute. Sni’jklokkies, tietelrozen en tulpen kommen boven de grond. Et zal weer veurjaor wodden! Wat bin ik daor an toe! Mar… feberwaori komt nog en mien moeder zee altied dat in feberwaori de meerste hadriederi’jen hullen wodden. Mar mit de klimaotveraandering zal dat zo staorigan wel wat mitvalen.