Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Laptop

Plaetst op 28 oktober 2023.

De kop knapt me op et ogenblik haost uut mekaander. Jarmo het hier vandaege west mit de ni’je laptop mit Windows 11 d’r op. Hi’j het alderhaande dingen van mien komputer op ‘e laptop overbrocht. Now ja, alles dus aenlik. Alles warkt now nog niet, mar dat komt nog wel. Ik kan aanst deur middel van een pergrammegien rechtstreeks mit him kontakt kriegen en dan kan hi’j op ofstaand dingen in mien laptop en aanst ok in een ni’je komputer veraanderen en in odder maeken. Ik wil niet graeg eigenwies overkommen, mar ik daenke da’k dit allegeer wel onder de beide kni’jen kriege. Jarmo daenkt dat ok en dat is al een hiele stiekel uut de voete. A’k d’r een betien thuus in raekt bin, krie’k dus ok een ni’je komputer. Vot mit et oolde goed!
Vleden deensdag wawwe in Kornwerderzaand om daor et Kazemattemuseum te bekieken. In dat dörp wonen ok meensken. D’r is ien klein straotien mit een riegeltien huzen. Zie de foto. Et woont daor wel hiel appat, zoe’n drie kilemeter uut de Friese kust. Een winkel is daor niet in de buurt, dan zuj’ naor Harlingen moeten. En as de wiend in et westen zit, hej’ die pal op ‘e raemen. Ik daenke niet dat een protte meensken hier wonen willen zollen. Mar et het wel wat!