Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Laptop

Plaetst op 1 november 2023.

Eregisteraovend het Jarmo van computerservice Hofma uut Wolvege hier de laeste punties op ‘e i zet wat de ni’je laptop anbelangt. Alles warkt now en ik kan mar oefenen om dit allemaole in de slag te kriegen. Jarmo is een aorige man die me rustig en dudelik alles uutlegd het. Hi’j snapt hiel goed dat meensken van mien leeftied hier wel wat muuite mit hebben kunnen. Hi’j vint trouwens da’k alles goed oppakke en dat vien ik zels aenlik ok wel. Ik zag d’r as een barg tegenop, mar et vaalt me beslist niet of. Alhoewel ik grif nog wel dinkies tegenkommen zal die ‘k even niet wete. Mar ik kan altied bellen en dan komt et grif wel veur mekeer. Ik zal in november vertrouwd zien te raeken mit Windows 11 en dan krie’k in december ok een ‘grote’ komputer mit dat pergramme d’r op. Dan moet die overgang aenlik soepel verlopen en bin ‘k hielemaole bi’j de tied a’k et ni’je jaor ingao. Ik bin bliede da’k Jarmo kenne, de saemenwarking is perfekt. Dat as jim een adres hebben moeten veur goeie en deskundige komputerservice, dan weten jim waor aj’m goed terechte kunnen! Dit is dus mitien ok een reklamestokkien daor a’k overigens niet veur betaeld wor. Laot dat dudelik wezen. Jarmo en ik bin eregister tegere op petret kommen in mien warkkaemer. Ik vien dawwe d’r best wel kreers op staon!