Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Lange fietstocht

Plaetst op 18 juni 2023.

De zunne was d’r niet echt bi’j vandaege, mar et was heerlik fietsweer. Dat ik hebbe een tocht van 64 kilemeter maekt. Bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus en dan naor de Scheenesluus. De hempies bluuien al en overal reuk de vleer heerlik. In de theetuun van David en Tanja bi’j meule De Rietvink he’k wat drinken en een panini had. D’r kwammen een man en een vrouw uut Scharpenzeel bi’j me. Op zien 50ste verjaordag he’k indertied verhaelen verteld. Dat is now al weer vuuftien jaor leden. Doe ‘k een foto maekte van de uutbundig bluuiende brummelpollen bi’j de Scheenesluus stopten d’r een man en een vrouw uut De Kniepe bi’j me. Ze zeden dat ze mien stokkies in de kraante graeg leesden en vreugen hoe et mit poes was. Dat vraogen meensken me wel vaeker. Poes wodt zo staorigan krek zo bekend as ik bin. Mar we blieven d’r beidend hiel gewoon onder. Ik bin doe deur de Braandemeer fietst en bi’j de Kuunder langes naor Mildam. Deur de Mildamster Poolder naor Wolvege daor a’k wat bosschoppies daon hebbe. En doe bi’j de Scheene langes naor huus. Wat een mooie tocht!
En dan nog weer even over de vekaansie. Op donderdag biwwe mit de auto naor de stad Aurich west. Jelle wus daor et pad aorig goed. We hebben de auto in een grote parkeergerage zet onder een enorm groot winkelcentrum. Een vrouw wees oons de binderstad die vlakbi’j was. In een resteraant an de grote winkelstraote hewwe tussen de middag wat eten en drinken had. In dat grote winkelcentrum boven de parkeergerage he’k wat kleren kocht. Ok een hiel mooi shirtien da’k op 14 juli andoen zal as mien ni’je boek uutkomt. Ik zal niet zeggen hoevule as et kostte, mar et was slimme priezig. Mar een meens mag himzels toch wel es een keer lekker verwennen? Hieronder een foto die ‘k maekt hebbe van Schloss Aurich, midden in de stad. Et kesteel is bouwd in de jaoren 1851-1855 op ‘e fonnementen van een kesteel uut 1440 daor Graaf Ulrich Cirksena van Oost-Frieslaand woonde.