Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Laeste sutelaovend

Plaetst op 21 september 2023.

Gisteraovend wodde d’r veur de laeste keer suteld tiedens de sutelaktie van dit jaor. We weren mit zes krojen bi’j de diek. We kwammen eerst allemaole op petret omdat burgemeester Jack Werkman van Oost-Stellingwarf mitsutelde. Dat dee hi’j mit direkteur Abel Darwinkel van de Stellingwarver Schrieversronte. D’r wodde gisteraovend suteld in Berkoop en Ni’jberkoop. De opbrengst was ongeveer 1100 euro. De tetaole opbrengst van de vuuf sutelaovens zal ongeveer 5200 euro wodden. Alles is nog niet percies bi’j mekeer opteld. Et sutelen wil dus nog wel goed, dat de opbrengst almar minder wodt, ligt an et feit dat d’r te weinig sutelders/vri’jwilligers binnen. Dat is toch iewig zunde. Bin d’r now echt gien meensken te vienen die es mithelpen willen? D’r kommen trouwens nog wel es ni’je sutelders bi’j. Cees en Anneke van der Velde uut Appelsche sutelden dit jaor veur et eerst mit en ze bleken wat de verkope anbelangt een topspan te wezen. Ze zorgden iedere keer weer veur de hoogste opbrengst. Klasse! We bin wies mit heur! Zaoterdag komt trouwens et eerste boek van Cees uut, mar daor lezen jim dan ongetwiefeld meer van.

Een schoffien leden kwammen d’r hier meensken an de deure om mien laeste boek Naozoemerlaand te kopen omdat dat bi’j boekhaandel Zwikstra in Wolvege niet meer te kriegen was. Dat hadden ze heur daor in de winkel verteld. Mar dat bliekt een verzin te wezen. Bi’j naovraoge deur de Schrieversronte het blieken daon dat Naozoemerlaand daor nog gewoon te koop is. Dat is mooi!