Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Kotste dag

Plaetst op 21 december 2022.

Gisteraovend kwam d’r een man mit wat lekkers an de deure: een kastpakket van de karke mit alderhaande lekker spul d’r in. Aj’ now wel of niet naor de karke gaon, iederiene die 75 jaor en oolder is, krigt een kastpakket. Dat wodt deur mi’j slim op pries steld! Zoks was trouwens al zo doe ik nog een kiend was en op ‘e zundagsschoele zat. Dan brochten wi’j die pakketties om disse tied henne altied rond. Vandaege het tuunman Rino de tuun veur de laeste keer van dit jaor beredded. Hi’j het veural een allemachtige flut blad bi’j mekaander harkt en blaosd. Tussen de middag hewwe tegere brood en tematesoep had. Poes Marja lag op et aende van de taofel naor oons te kieken. Ik hebbe vandaege een konsept schreven veur de flaptekst van mien ni’je boek. Ik zal et mit de Verantwoording naor de leden van mien leesgroep sturen, dan meugen die d’r kommentaor op geven. Butendat he’k de laeste brief van dit jaor an mien schriefkammeraod in Makkum schreven. En… dan is et de kotste dag van et jaor. Gelokkig! Van now of an gaon we de goeie kaant weer op. Staorigan op pad naor lange, lochtige daegen!