Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Konsalik

Plaetst op 16 jannewaori 2022.

Ik hebbe de roman Ninotsjka, heerseres van de Taïga van Konsalik lezen. Heinz Günther Konsalik (1921-1999) was indertied een beroemde Duutse schriever die tientallen romans schreven het. Ik hadde tot vleden jaor nooit wat van him lezen. Mar doe he’k De kamer van de tsaar lezen en now dit boek dus. Hiel mooi. Ninotsjka was de knappe dochter van graaf Kosjkin en ze woonden in Sunt Petersburg. Ze zol trouwen mit gardeluitenaant Borja Tugai. Mar Borja was ien van de dekabristen die mitdee an de decemberopstaand of de dekrabiste-opstaand in 1825. Leden van de Russische aodel en hoge militairen kwammen in opstaand tegen tsaar Nicolaas I. Mit drieduzend soldaoten kwammen ze bi’j mekeer op et Senaatsplein, vlakbi’j de Hermitage, et winterpeleis van de tsaar. Ze wodden liekewel niet steund deur de rest van et leger. En dus wodden ze gevangenneumen en naor Siberië stuurd. De vrouwluden trokken aachter heur mannen an. Ok naor Siberië. Een gruwelike tocht van wel een jaor. In Siberië stichtten ze nao verloop van tied heur eigen gemienschop en omdat de vrouwluden hiele flutten geld en dure sieraoden mitneumen hadden, konnen ze heur daor wel redden. Ninotsjka wodde een soortement leider. Schitterend om te lezen was hoe as zi’j op een peerd, mit branende takkebossen an weerskaanten van et peerd, dwas deur een koppel hongerige wolven steuf. Uuteindelik gaf tsaar Alexander II heur in 1856 amnestie en kregen ze heur titels weeromme. En doe gongen Ninotsjka en Borja weeromme naor Sunt Petersburg.

Vandemiddag he’k vesite had van Jan en Durkje uut Wolvege. Jan en ik zatten vroeger allebeide op et CK van de belastinginspektie van Et Vene. Mar ie kun tegenwoordig misschien et beste mar niet meer zeggen daj’ ooit bi’j de belastingdienst warkt hebben. Et spul hadde in oonze tied een betere naeme as vandaege-de-dag mit dat gedoe over de toeslaegen.