Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Kollum

Plaetst op 5 augustus 2023.

Et is now makkelik da’k een stokmennig kollums op veurraod liggen hebbe. Ik hebbe ientien d’r van nog een klein betien verbeterd en die stuur ik dan maendagmorgen vroeg naor de kraante. Die is dan pas veur deensdag 15 augustus. Mar ja, ik wete niet wanneer a’k weer naor huus mag en dan he’k d’r vermoedelik gien aorighied an en gao drekt mit een kollum an de slag. Ik hadde hier krek nog een vrouw om mien ni’je boek Naozoemerlaand. Ze was ok in Berkoop op ‘e Eupen Stal west, mar daor zat ik niet, en ze wol beslist een signeerd exemplaor. Zo is et dus mooi oplost.