Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Koken en fietsen

Plaetst op 23 juni 2024.

Tussen acht en negen ure vandemorgen he’k een grote panne mit gruuntesoep mit ballegies klaormaekt en an et aende van de middag een ovendschottel zoerkool. Ik kriege morgenaovend drie gruusaordige eters en die zetten d’r meerstal nogal wat deur. Tussen de kokeri’jen deur he’k een heerlike fietstocht van 57 kilemeter maekt. Wat bluuien overal de wilde bloemen mooi. Roomkleurige waeterspirea’s, rooie klaprozen, witte hempies, rood-paorse kattestatten, gele stienklaover, wit en rose duzendblad en witte en rose kesies. Et is allemaole prachtig op et ogenblik. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst en doe over de Scheenesluus naor de kleine uutspanning an de Helomavaort bi’j de Ooldelaemster Brogge. Daor he’k een brotien hamburger en wat drinken had. Een man en een vrouw herkenden me en vreugen a’k d’r wat over schrieven zol. Ja, now dus. De vrouw zee ok nog da’k al lange leden mit heur man Piet in et ziekenhuus legen hadde. Ik hadde doe een daarmopperaosie had en was hiel arg ziek. Dat klopte wel. Dat was in 1992 en nao die opperaosie kwam ik op een kaemer van zes meensken te liggen. Dat kon hielemaole niet, daor wa’k vusen te zwak veur.  Et gepraot van al die meensken kwam in golven op me of. Ik kon daor dus niet blieven, mar alle twiepersoonskaemers weren vol. Ik hebbe doe een naacht mit bedde en al op ‘e administraosie staon. Wat een heerlike rust en doe ‘k ok nog wat morfine kreeg, glee ik vot. Eredaegs kon ik wel naor een twiepersoonskaemer. Ik hebbe doe drie weken in et ziekenhuus legen. Dat was gien beste tied. Nao de praoteri’je bin ‘k veerderfietst deur de Braandemeer en bi’j et gebouw van de Ni’jlaemster iesklub langes. Daor staot nog altied mien gedicht Bekentenis op een mooi bod. Bi’j de Kuunder langes bin ‘k naor Mildam gaon en doe deur de Mildamster Poolder en bi’j de Scheene langes weer naor huus. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe van et meultien an de Kuunder in Mildam.