Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Kienderboek

Plaetst op 12 meert 2022.

Ongeveer een jaor leden vreug Schrieversrontedirekteur Abel Darwinkel mi’j as ik wel een kienderboek in et Stellingwarfs vertaelen wol. En dan niet zomar een kienderboek, mar et eerste transgender-prenteboek dat in Nederlaand uutkommen is. Et is schreven deur Pim Lammers (1993) die in Oosterwoolde geboren en opgruuid is. Hi’j kan him nog herinneren dat hi’j in groep zesse van de basisschoele in Oosterwoolde et Stellingwarver kienderboek Pimmegien is groot kedo kreeg. Hi’j studeerde laeter politologie en Nederlaanse tael en kultuur an de Universiteit van Amsterdam. Et bewuste boek hiet Het lammetje dat een varken is en et is illestreerd deur Milja Praagman. Veur dit debuut kreeg Pim Lammers in 2018 een Zulveren Griffel. Hi’j was de jongste Zulveren Griffel-winner in de geschiedenis van disse pries. Aandere winners weren o.a. Annie M.G. Schmidt, Paul Biegel en Max Velthuijs. Et boek is al vertaeld in et Spaans, Galicisch, Baskisch en Japans. En ik hebbe et krek veur de zoemer van 2021 in et Stellingwarfs vertaeld. Dat he’k mit groot genoegen daon, ok al vanwege et onderwarp. Zowel Pim Lammers as zien uutgeveri’je De Eenhoorn vienen et prachtig dat d’r een vertaeling in et Stellingwarfs komt. Die vertaeling wodt op woensdag 1 juni prissenteerd op ‘e basisschoelen De Boekhorst in Oosterwoolde en de Vensterschoele in Noordwoolde. Schriever en vertaeler zullen daor vanzels bi’j wezen. Tegere mit Comprix wodt d’r een lesbrief bi’j et boek ontwikkeld. De perveensie Frieslaand en de Johan Veenstra Stichting dregen geld bi’j om et boek uutgeven te kunnen. Et is et twiede kienderboek da’k vertaeld hebbe. Eerder he’k ien van de Nijntje-boekies, Pake en beppe Pluus, vertaeld op verzuuk van uutgeveri’je Bornmeer.