Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Keuninklik Jaoroverzicht

Plaetst op 19 meert 2022.

Een peer daegen leden zat d’r een groot kevot bi’j mi’j in de brievebusse van et Preens Bernhard Kultuurfoons. Zo te vulen zat d’r een boek in, mar dat was niet zo. Doe ‘k de boel losmaekte dee blieken dat et Jaoroverzicht 2021 van et Keuninklik Huus d’r in zat. D’r zat ok een aorig kaortien van et PBK in. Voor U ston d’r op. U wordt genoemd in het kader van de Zilveren Anjer. Wat zicht dat Jaoroverzicht d’r trouwens mooi uut! Ik hebbe drekt op 4 juni keken, want op die daotum kree’k vleden jaor een Zulveren Anjer in et Peleis op ‘e Dam. En ja, daor ston een grote foto van Preenses Beatrix mit de Zulveren Anjer-winners van 2021. En een stokkien tekst d’r onder mit de kop Een rijk leven. Dat bin woorden van mi’j uut een lang citaot dat ok in die tekst opneumen is. Dat citaot komt uut et filmpien dat op die dag over mi’j te zien was. Wat aorig allemaole. En wat geweldig attent om mi’j dat Jaoroverzicht toe te sturen! D’r staot wel een fout in, mar daor kan et Keuninklik Huus niks an doen. Ik hiete van John Veenstra… Die fout het et PBK in et begin maekt en dat ston in de passetiedinge van heur. Ik hebbe heur daor doe votdaolik een mailtien over stuurd. Doe was et laeter wel goed. Mar ze hebben de verbetering niet deurgeven an de Dienst van et Keuninklik Huus. Ik ston indertied ok op heur webstee as John Veenstra. Mar och, wat maekt et ok uut. Veur een internationaole schrieversloopbaene is de naeme John lichtkaans ok wel zo goed! Hieronder dan nog een keer die mooie foto. Een aandere trouwens as die in et Jaoroverzicht staot. Van links naor rechts: Joop en Janine van den Ende, Preenses Beatrix, Barend van Benthem en Joh(a)n Veenstra.