Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Kees Koopstra

Plaetst op 2 april 2024.

Misschien zien pattie manluden d’r tegenop om mit elf vrouwluden in iene ruumte te wezen. Ikke niet en ik hebbe vandemorgen een prachtige morgen had mit elf vrouwluden op ‘e koffiemorgen van Veur en Deur, hier in oons mfc De Ni’je Stienze. Van tien tot twaelf ure he ‘k op verzuuk verteld over alle priezen en onderscheidings die ‘k deur de jaoren henne kregen hebbe. Ik hadde ze ok mitneumen zodat alleman ze bekieken kon. Ik hadde niet docht da’k d’r zovule over vertellen kon, want ik hadde dit nog nooit eerder daon. Mar de vrouwluden vreugen ok van alles en doe weren die peer uren zomar omme. Et was echt alderplezierigst en ik kreeg ok nog een groot boeket prachtige bloemen mit naor huus toe. Een mooie morgen!

De aovend wodt minder mooi. Op 27 meert is Cornelis (Kees) Koopstra (1938-2024) wegraekt. Hi’j kwam mit zien vrouw Gerrie altied op ‘e aovens as d’r een ni’j boek van me uutkwam. We kennen mekeer dus van et Stellingwarfs en de Stellingwarver Schrieversronte. Ze stonnen ok geregeld op marken mit Stellingwarver boeken. Zoas de zaoterdag van de Pompoenemark in Berkoop.  Alhoewel Kees en Gerrie van huus uut Fries praoten, konnen ze ok Stellingwarfs omdat ze de jaoren deur in Else woonden. Kees schreef zels verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs. Op 2 meert weren ze nog op een bi’jienkomst van de Schrieversronte in Berkoop. Et is vandaege 2 april en ik zal aanst te kondeleren in ’t Anker in Else. Et is de zesde keer in een half jaor tied da’k op disse meniere et pad uut zal.