Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Keboolter

Plaetst op 10 oktober 2022.

En doe was poes inienend weer mit een levendige moes in de hal. Nao wat henne-en-weer gedraef he’k een dekentien over de moes gooid en doe he’k die nog altied lieke levendig weer butendeure laoten. Poes geniet slim van dit soort vermaek. Ikke niet. Veerder he’k vandaege verhaelen rippeteerd veur de optredens van morgenmiddag in Diever en zaoterdagmiddag in Appelsche.
Op 25 september schreef ik in dit dagboek dat as dagboeklezers een biezundere foto maekt hadden, dat ze die dan wel naor me toesturen konnen. Ik nuumde doe et maeken van een foto van een keboolter bi’j een poddestoel en een foto van een ufo. En ja heur… Ik kreeg een foto toestuurd van Alie uut Kootstertille. Zi’j was an et kuieren an de Muntsegroppe op ‘e Harkema en wat zag ze? Een keboolter! De foto staot hieronder. ‘Ze bestaon dus echt,’ mailde Alie me. Mar netuurlik bestaon ze. Ze zitten hier ongetwiefeld ok in de Weembos naost mien huus. Ik zie ze nooit, mar dat zegt vanzels niks. Et waachten is now op een foto van een ufo. Et zol me niet verbaozen as die ok echt bestaon.