Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Kapper

Plaetst op 7 meert 2024.

Veur de liefhebbers verzorgen de Friese schriever en kammeraod Douwe Kootstra en ik morgenmiddag een Stellingwarfs-Friese literaire middag in de biebeltheek van Wolvege. Et is van half 3 tot 4 ure. Inloop vanof 2 ure. De intree is gratis, koffie en thee kosten mar 50 centen. In et schoft en/of nao ofloop kun d’r boeken van de beide schrievers kocht wodden. Oonze haandtekenings bin dan weer gratis! Et zol mooi wezen awwe jim morgenmiddag zien in Wolvege. Ik lope d’r dan in ieder geval slimme netties bi’j, want ik bin vandemiddag naor kapster Bertha in Et Vene west. Die het me een ure laank onder hanen neumen en et risseltaot is fantastisch. Ik bin d’r een stok mooier en knapper op wodden!