Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Julius Ceasar

Plaetst op 18 jannewaori 2024.

Ik zol vandaege mit Harry in de trein naor Amsterdam, dat hi’j zol hier vandemorgen om kwat veur negen wezen. Ik hebbe de wekker gisteraovend neffens mi’j op kwat over zeuven zet. Ik schrok d’r vandemorgen wakker van. Wat vroeg… Mar ik mos nog een kollum naor de kraante sturen en die wi’k dan ok nog even goed naokieken. Butendat mos ik zels eten hebben en poes en de voegels ok. Om goed acht ure ha’k al een protte daon en doe docht ik: wat blift et vandaege lange donker. O jee, et dee blieken da’k om kwat over zesse van bedde gaon was. Dat doe he’k de kraanten nog mar lekker lezen. Ik bin dus mit Harry naor Amsterdam west. We mossen drekt al overstappen in Stienwiek, daor leup een jonge in een kotte broek op et perron. Now snap ik wel dat jonge jongen hiet bloed hebben, mar dan nog… In Amsterdam  was et roetkoold, dat we hadden gien zin en loop een lange tippe. We bin daoromme mit de metro naor et Waeterlooplein reden en doe lopende naor Museum Hart an de Amstel. Dat hiette vroeger de Hermitage, mar sund Poetin de oorlog begon mit Oekraïne wiwwe niks meer mit Ruslaand en de Hermitage te maeken hebben. In et museum hewwe eerst wat drinken en lekkers had. En doe hewwe de prachtige tentoonstelling over Julius Ceasar bekeken. Een behendige diktater van et zuverste waeter. Machthebbers hebben altied flutten meensken doodmaeken laoten om et zels veur et zeggen te kriegen. Dat was doe zo en dat is nog altied zo. Et meensdom wodt nooit wiezer… Ie hebben iederkeer weer op macht beluste diktaters en massamoordeners. Ceasar leefde van 100 tot 44 veur Chr. Et was de tied van de ondergang van de Rippebliek en et begin van et Keizerriek. Augustus was de eerste keizer. In 476 nao Chr. eindigde nao 72 keizers et Westromeinse Keizerriek. Et Oostromeinse Keizerriek bleef nog iewen bestaon. Alles wawwe op schoele leerd hebben kwam vandaege weeromme. Alles wat Julius Ceasar zegd het: Veni vidi vici en doe hi’j de Rubicon overtrok: Alea iacta est. En netuurlik Ook gij, Brutus doe hi’j vermoord wodde. Tiedens  een film zatten we d’r echt middenin. We zaggen de moord gebeuren. We zaggen Brutus mit et mes stikken. Hi’j stak trouwens niet allienig. D’r was veerder een protte moois te zien: beelden, waopens, munten… Julius Ceasar het drie vrouwen had. Bi’j die vrouwen hadde hi’j mar iene dochter: Julia. Hi’j het ok gedoente had mit Cleopatra VII, de farao/keuninginne van Iegypte. Cleopatra zee dat heur zeune Ceasarion een kiend van Julius Ceasar was. Mar ja, dna onbekend beston nog niet. En Cleopatra scharrelde ok omme mit Marcus Antonius. Die mannen hadden vanzels wel smaek. Cleopatra was de mooiste vrouw van heur tied. Een prachtige tentoonstelling! Doe we weer buten kwammen scheen de zunne volop en was et lekker winterweer. We bin kuierende de stad deurgaon en hebben drinken en een overheerlike tosti had in et Ni’je Kefé an de Dam naost de Ni’je Karke. Vervolgens biwwe weer mit de trein naor Wolvege gaon. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag vlakbi’j et museum an de Amstel maekt hebbe.