Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Johnny Bidon

Plaetst op 29 meert 2022.

Wat een drama en emosies gisteraovend in Theater Sneek! Ik vule me now zuver wat mankeliek now de Bonte Sneeker Aovens geschiedenis wodden binnen. We zaggen een ontroerend ofscheid van Heabeltsje de Jong. Et dee trouwens blieken dat gruunteboer Wietse Wurtel een betien verkikkerd op heur was. Die wol heur wel hebben, mar Heabeltsje wees zien anzuuk of. Ze hadde naemelik een brief uut Amerike kregen van heur Sneker jeugdliefde Johnny Bidon. Blieken dee ok dat buurvrouw Molly daor vroeger ok wat gedoente mit had hadde. Mar goed, Heabeltsje kreeg een brief van him in et Engels. Hi’j schreef heur dat hi’j daorginderd goed boerkt hadde, kiender en kleinkiender hadde en dat zien vrouw wegraekt was. En dat hi’j Heabeltsje nooit vergeten was, dat zi’j in wezen zien grote liefde was. Nog altied… True love hadde Johnny et in zien brief over. En bi’j Heabeltsje bleek et ok nog altied true love te wezen. Dat Heabeltsje maekte risselvaosies en gao naor Amerike. Ze leut oons eerst een foto van et huus zien daor ze kwam te wonen. En… dat was dus et Witte Huus in Washington. Johnny Bidon hadde zien naeme verengelst tot Joe Biden. En doe kwam et emotionele ofscheid. D’r was inienend een vliegtuugtrappe op et grote teniel. En Heabeltsje leup mit een stewardess en de piloot de trappe op. We hadden allegeer van teveuren een pakkien pepieren buusdoekies kregen, dat alleman zwaaide heur nao mit witte buusdoekies of dreugde de traonen d’r mit. En iederiene zong: We will meet again. Wat een ofscheid van twintig jaor BSA! Bi’j Jelle en Gerda he’k om middernaacht henne nog een heerlik brotien hamburger had. En ja, iedere keer a’k Joe Biden now op ‘e tillevisie zien zal, za’k daenken: Hoe zol et now mit tante Heabeltsje wezen?

Vandemorgen om negen ure ha’k al weer vesite. Keunstener en klapeksterdeskundige Martin Brandsma uut Wolvege brocht me een stokmennig boeken weeromme die hi’j van me liend hadde. Ik hebbe him een bakkien thee en een hiempien deur mezels bakte kruudkoeke veurzet. We hebben genoeglik even praot!