Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Jarmo

Plaetst op 1 meie 2024.

Ik bin vandaege lekker uut fietsen west. Wat een heerlik weer! Vandemorgen he’k naor de Schrieversronte in Berkoop west. Ik bin de boel allemachtig an et opredden, dat ik hebbe een flut spul uutzocht dat daor wel in et archief kan. Schreven kollums van mezels en verhaelen die mien moeder indertied onder een schoelnaeme veur de rebriek Uut de pultrum van de Stellingwarven schreven het. Een deusien mit de deur heur schreven verhaelen en mien uuttikte versies d’r bi’j. Dat kan now mooi beweerd wodden, aanders was et lichtkaans laeter in de grieze kontener terechtekommen. Dat gelt ok veur alle kaorten en brieven  die ‘k kregen hebbe doe ‘k in 2001 ridder wodde. En zeker veur een hiele vracht dvd’s en cd’s die mit mi’j te maeken hebben, over mi’j gaon of waor ik op te heuren en/of te zien bin. Opnaemen die maekt binnen van optredens, interviews op ‘e radio en zok soort spul dus. Dat komt now ok niet in de grieze kontener,

Vandemiddag bin ‘k op ‘e fiets naor Wolvege west en daor het Jarmo me zien onderkommen an de Industrieweg zien laoten. Computerservice Hofma eupent daor op 1 juli de deuren. D’r moet nog een protte wark daon wodden, mar et wodt hiel mooi. Ik gun et him van hatte en hebbe alle vertrouwen in him. Hi’j zal d’r zeker een sukses van  maeken. Jim heuren d’r laeter wel meer van!

Zowel henne as weeromme bin ‘k vandemiddag bi’j de Lende langesfietst. Wat is et now toch mooi. Lanen vol bluuiende botterbloemen, baarms vol bluuiend fluitekruud. En dan die mooie koekoeksbloemen en de locht van bluuiende meidoorns. Dit is de mooiste tied van et jaor. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. En de Lende stroomt wieder…