Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Jarmo

Plaetst op 30 november 2023.

Gisteraovend het Jarmo hier west. Now ik goed overweg kan mit de ni’je laptop mit Windows 11 d’r op, zuwwe de vervolgstap nemen. Halverwege december brengt hi’j me de ni’je, grote komputer. Daor kan ‘k dan ok wel mit uut de voeten, daenken we beidend. Ik hadde nog alderhaande vraogies en daor het hi’j antwoord op geven. Et was een betien duuster bi’j me in de hal omdat beide laampies an et plefon stokkend weren. Die aekelike dingen zitten stief tegen et plefon en de mure an en et is veur een hampelman as ik bin drege om ze te verwisselen. Dan moej’ op een keukentrappien mit een schroevedri’jer… Dat he’k de jaoren deur altied wel daon, mar dat durf ik niet meer. Stel da’k van dat trappien ofroegele en wat breke, dan kan ‘k hier wel daegen allienig in huus liggen. Dat Jarmo het d’r spontaon ni’je laampies indri’jd. Hi’j dee in een kertier daor ik wel een peer uren veur neudig had hebben zol. Hi’j het hier mitien de rookmelders konterleerd en me adviseerd en neem ok een koolmonoxydemelder. Ik bin meraokelse bliede da’k die man kenne! Vandemorgen he’k mit de ni’je laptop naor de Schrieversronte in Berkoop west en test a’k van daor ok een mailtien versturen kan. En dat kon ik! Doe ‘k thuus de deure uutgong was et mistig en d’r vleug hiel lege een koppel gakkende gaanzen over et huus henne. Een prachtig geluud. Poes en ik stonnen tegere mit de kop naor boven te kieken.

Arend Waninge, de man van Sa!, stuurde me zien kollum Passie toe die gister in zien kraante ston. Et stokkien begint zo: Hij kijkt koud. En dat is het ook, in de stal in Mildam. Toch is de Stellingwarver schriever Johan Veenstra van de partij op de jaarlijkse Wintermarkt. Om zijn boeken te verkopen. Ik hebbe vleden zaoterdag vanzels weer es niet goed oplet en Arend over et heufd zien. Mar dit is een mooie verrassing!