Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Jaorig

Plaetst op 6 jannewaori 2022.

Vandaege bin ‘k dus jaorig en ik bin 76 wodden. Gister mailde Janneke me dat ze hoopte da’k een ‘hiel ├óld mantsje’ wodden mag. Mar dat bin ‘k verdikkeme al. Waor bin de jaoren toch bleven? Et gekke is da’k me nog lange niet zo oold vule. Ik vule me aenlik nog as een jonge, veerdige kerel van in de dattig… Die veerdige kerel het vandaege trouwens hiel arg in overtreding west. Ik hebbe mar liefst vuuf man over de heerd had. Van Rutte mochten d’r neffens mi’j mar twieje kommen, mar ie moe’n toch ok nog een hiel klein betien gewoon leven kunnen? Ik hebbe et raem loszet en we hebben op zeker aanderhalve meter ofstaand van mekeer zeten. En de vesite kwam niet allemaole toegelieke. Dan moet et toch kunnen? Vandemorgen hebben Geertje en Sieger d’r west uut Liwwadden, vandemiddag Jelle en Gerda uut Sneek en now he’k Pieter krek de deure uutlaoten. Ik hebbe vandemiddag dus mien dadde gebakkien van vandeweke had. En wat he’k een protte fielsetaosies kregen! Kaorten, tillefoonties, mailties… Allemaole hattelik daank! Et is geweldig! En wat een kedo’s… Et is vusen te gek, mar wel mooi! Ik geve me vanaovend lekker daele in de stoel en dan kan die veerdige jongkerel ok zo wel es even in de slaop valen. Zol dat dan toch oolderdom wezen?
Ik kreeg een kraanteknipsel toestuurd uut Bildt.nu van 22 december. Daor ston een kastverhaeltien in van mi’j in et Bildts. Mien kollum Kastboom die ooit in de Liwwadder Kraante staon het is deur Hein Jaap Hilarides vertaeld in et Bildts en ston as Kerstboom in die Bildtse kraante. Mooi is zoks!