Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Hutsjeflut

Plaetst op 28 jannewaori 2022.

In et decembernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend ston de oproep wat de lezers et mooiste Stellingwarver woord vienen. We kun vanzels niet aachterblieven bi’j de buren. Et Huus van de Taol vragt ieder jaor naor et aldermooiste Drentse woord en Omroep Frieslaand vreug in 2020 naor et mooiste Friese woord. Ik vien zoks aenlik een betien onzin. Et Stellingwarfs het een protte prachtige woorden. Mien tael is een rieke tael! Mar om now te zeggen dat et iene mooie woord mooier is as tal van aandere mooie woorden… Ik zol niet weten waoromme en niet kiezen kunnen. Ja, et woord dat et meerste keuzen wodt, komt as et aldermooiste woord uut de stried, mar dat kan ankem jaor dan weer een aander woord wezen. Et aldermooiste woord bestaot veur mi’j niet. Ik hebbe wel een mooi woord opstuurd dat toegeliekertied ok een slim uniek woord is. Neffens et Stellingwarfs Woordeboek komt dat woord allienig mar in Ni’jhooltpae veur. Et is temeensen allienig opgeven deur de woordeboekgroep van Ni’jhooltpae. Deur mi’j dus indertied. Ik bedoele et woord hutsjeflut. Dat kenne ik mien hiele leven al. Mien moeder bruukte et altied en ik zeg et iedere dag tegen de poes. Poes, ie bin een grote hutsjeflut! Poes vint et wel goed. Een hutsjeflut is een betien een wonderlike meid. Ik zol et ok wel van een wat ooldere vrouw zeggen kunnen. Mar een man kan dus nooit een hutsjeflut wezen. Ik zol et weer wel tegen kleine kiender zeggen kunnen, zowel tegen joongies as maegies. Komt dit woord now echt allienig mar in Ni’jhooltpae veur? Kennen jim et, lezers van dit dagboek? As dat zo is, zo’k dat graeg van jim heuren willen. Now ja, ok al kennen jim et woord niet, jim kennen vanzels wel hutsjeflutten. D’r bin now ienkeer zat wonderlike meiden/vrouwluden op ‘e wereld!