Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Hutsjeflut (2)

Plaetst op 3 feberwaori 2022.

Vleden weke vri’jdag vreug ik welke lezers as et woord hutsjeflut kennen. Een hutsjeflut is een betien een appat maegien of een appatte vrouw. Neffens et Stellingwarfs Woordeboek het de woordeboekgroep van Ni’jhooltpae dat woord indertied as ienigste opgeven. Komt et dan nargens aanders in de Stellingwarven veur? Dat bliekt dus niet zo te wezen. Kammeraodske Fettje uut Noordwoolde mailde me dat zi’j en Hendrik dat woord van huus uut ok wel kennen en dat ze et, as et zo uutkomt, ok nog wel bruken. Et komt dus ok veur in de streek Noordwoolde-De Oosterstreek. Aachtergatsneve Feike uut BelgiĆ« mailde me dat hi’j et woord ok wel kent, mar dat is vanzels niet zo verwonderlik. Feike zien grootvader en mien moeder weren neve en nichte en ze woonden beidend in Ni’jhooltpae. Vandaor dat Feike et ok kent! Hedman uut Drachten mailde dat hi’j et woord kent van zien grootvader uut Gariep en die man was een rasechte Fries. As veurbeeldzin mailde hi’j: Dat frommes is wat in hutsjeflut. Komt et woord hutsjeflut dan ok in et Fries veur? In mien buuswoordeboekien Fries staot et niet en op internet kan ‘k et ok niet vienen. Bin d’r lezers die hutsjeflut ok in et Fries kennen? Roelie uut Wolvege mailde dat zi’j et woord hutsjeflut niet kent, mar dat zi’j et woord sniepsnaoren et aldermooiste Stellingwarver woord vint. Sniepsnaoren, mailde ze, is spul waj’ bi’jveurbeeld op een verjaordag kriegen en waor aj’ niks mit kunnen en daj’ dan mar in een laegien stoppen. Dat is zeker een mooi woord! Ik kenne et woord ok wel as sniepsnaoren. Mar et Stellingwarfs Woordeboek het et allienig mar over snipsnaoren mit as betekenis: snuusteri’jen die niet vule weerd binnen.