Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Hoogezaand

Plaetst op 25 jannewaori 2023.

We bin vandaege op stap west. Eerst hewwe in de Welkoop in Jubbege een flut voegelvoer kocht, want die dingen eten oons de oren van et heufd. En vervolgens biwwe naor Hoogezaand reden. Daor hewwe et Nationaol Bus Museum bekeken. Dat is slim de muuite weerd. We hebben in et resteraant eerst een bakkien drinken mit een sjerpwaofel had en we hebben daor naor een oold filmpien keken. Hoe de oolden-van-daegen van Hoogezaand vroeger een busreisien maekten. Zo omtrent vlak veur de oorlog. Wat een prachtig tiedsbeeld! De vrouwluden in donkere jurken mit een donker hoetien op. De manluden netties in ’t pak mit een strik veur en een hoed of pette op. En dan onderwegens in een speultuun in de dri’jmeule of in een lochtschommel. Ziej’m die vrouwluden mit die hoeties op in de dri’jmeule zitten? En dan wodden ze aovens inhaeld mit et meziekkorps veurop. Schitterend! Een vri’jwilliger het oons et hiele museum zien laoten. Allemaole mooie oolde bussen en de veurlopers: omnibus en Jan Plezier. Ik wete nog wel dat die oolde bussen een trappien an de zied- of aachterkaante hadden. Daor klom de sjefeur bi’j op en dan koj’ him de fiets anrekken en dan gong die mit boven op ‘e bus. Ik hebbe dat in Ni’jhooltpae nog wel zien gebeuren. Kom daor now es omme. D’r was een bus mit een brievebusse d’r op. Dan stonnen de meensken vroeger bi’j de bushalte as die dichterbi’j was as de brievebusse. Dan zwaaiden ze mit die brief, de sjefeur stopte, en de brief wodde in de brievebusse van de bus daon. Inienend scheut me ok in de zin dat as d’r een lid van et keuninklik huus jaorig was, dat d’r dan twie oranje vlaggies veur op ‘e bus stonnen. Dat weet ik ok nog wel. Wat een mooi museum! Nao ofloop hewwe d’r nog wat drinken had. En doe biwwe weer op huus an gaon. We zatten op ‘e weg van Drachten naor Oosterwoolde, daor hawwe van de weg moeten… Mar we praotten zo drok dawwe die hiele ofslag niet zien hebben. Zudelik van Appelsche, tegen De Smilde an, biwwe mar weerommegaon. Stom! We hebben lekker waarm eten had in resteraant Boszicht in Ni’jberkoop. Echt hiel lekker, mar ze hadden de kachel wel wat hoger zetten mocht. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Een overzicht van ien van de hallen van et museum.