Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Hiete

Plaetst op 26 juni 2024.

Et is de laeste daegen beheurlik hiete. Et zit algedurig tegen de dattig graoden an. Mar ik hebbe ondaanks de waarmte vandaege een fietstocht van 53 kilemeter maekt. Ik hebbe mien favoriete tocht fietst. Bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus en dan naor de Scheenesluus. Daor he’k een schoffien staon te praoten mit de man van B&B De laatste stuiver. Daor zat vroeger een harbarg in. De B&B het een keer mitdaon an et bekende tillevisiepergramme daor de meensken vaeke zo mierkerig doen. Ie kun daor trouwens niet mit de auto kommen, die moej’ op een parkeerterrein bi’j de Ooldelaemster Brogge daelezetten en dan is et nog een kilemeter naor de B&B en de Scheenesluus, mar dat aende hoeven de gaasten vanzels niet te lopen. Ze wo’n ophaeld mit een botien en dan belaan ie op een prachtig plakkien. Et spul om de B&B henne staot te koop. Een wit huus d’r aachter moet omtrent 750.000 euro opbrengen en dan de meule De Rietvink plus woonboot, plus theetuun en tentoonstellingsruumte moet 1,1 miljoen euro kosten. Tel de centen in jim oolde sokke vanaovend mar es nao! Ik hebbe bi’j de uutspanning an de Van Helomavaort een bakkien drinken had mit een boltien en een knoert van een gehakballe. Ik was d’r zuver zat van. Vervolgens bin ‘k deur de Braandemeer fietst en doe over Wolvege weer naor huus.

Anke en Wim weren een peer daegen op et mooie eilaand Terschelling. Gister kwam d’r een kaorte van heur.