Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Het weer en de vrouwen…

Plaetst op 24 april 2024.

We bin d’r vandaege lekker op uut west en hebben de bollevelden in de Noordoostpoolder bewonderd. Vervolgens biwwe naor et mooie stattien Vollenhove west. Daor was ik vleden weke nog te vertellen. We hebben daor et Stadsmuseum an de Bisschopstraote bekeken. We hebben daor eerst wat drinken mit appelgebak had. Et is een klein mar mooi museum mit netuurlik andacht veur de viskeri’je van vroeger. Alle statties en plakkies an de oolde Zuderzee leefden daor veur een pat van. En doe kwam de Ofsluutdiek en was d’r een protte bedrievighied vot. Hiel mooi was et dawwe daor de klederdracht van et vroegere eilaand Schoklaand bekieken konnen. En we hebben ok een peer films over Vollenhove bekeken. De vrouw aachter de balie wus te vertellen dat de Stellingwarvers daor in 1309 kwammen om te vechten tegen et schorremorrie van de bisschop van Utrecht. Et zit me nog hoge dawwe doe niet wunnen hebben, mar 500 man verleuren hebben in de stried. Dat blift een zeer stee, een innerlike weerwikker. Omdat ik daor netuurlik Stellingwarfs praotte, begon de vrouw van aachter de balie doe ok in heur Vollenhoviger variaant van et Stellingwarfs weeromme te praoten. Nao et museum hewwe een stadskuier maekt. Et was d’r koold, mar wat bin daor een mooie gevels en wat is de Nicolaaskarke een joekel van een karke. In een winkel zaggen we een bottien mit de tekst Het weer en de vrouwen zijn niet te vertrouwen. Even laeter troffen we daor Sigrid Hamelink en heur kammeraodske uut Ni’jhooltwoolde. We hebben genoeglik even praot. Om vier ure henne hewwe lekker eten had in et  resteraant bi’j de Driewegsluus. Hieronder twie foto’s. Et wittte gebouw is de oolde havezathe Lindenhorst. D’r bin nogal wat van die mooie havezathes in Vollenhove daor vroeger de aodellike femilies woonden. Op Lindenhorst woonde indertied Jan W. baron Sloet van Oldruitenborgh. Wat trouwens een donkere wolkens… Op ‘e onderste foto is te zien dat d’r prachtige gevels te bekieken binnen.