Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Het droomhuis

Plaetst op 20 augustus 2023.

Ik hebbe de roman Het droomhuis van Rachel Hore lezen. Een mooi boek! Kate Hutchinson verhuust mit heur man en kiender van Londen naor et plattelaand van Suffolk. Ze zegt heur baene op en ze trekken zolange in bi’j Kate heur schoonmoeder totdat ze een huus vunnen hebben. Et huwelik wodt d’r niet beter op now Simon, de man van Kate, in Londen warken blift en lange niet altied meer thuuskomt… Dat is vanzels een verkeerd spullegien. Tiedens een kuiertocht zicht Kate et huus van heur dromen: een prachtig, magisch huus dat niet te verklaoren herinnerings bi’j heur opropt. D’r ontstaot een vrundschop tussen heur en de eigeneresse Agnes Melton. As Kate de femiliegeschiedenis van Agnes geweerwodt, is ze hielemaole ondersteboven. Ze bin femilie van mekeer…