Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Haulerwiek

Plaetst op 4 oktober 2023.

Oflopen zundag, op 1 oktober, he’k mien 11 ammarillen in et pikkeduuster zet. Ze kriegen now een vorrels jaor gien waeter meer en starven hielemaole of. Op ni’jjaorsdag hael ik ze allemaole weer veur ’t locht en dan kriegen ze ni’je potgrond en waeter. En dan kommen nao een weke of zesse de knoppen. Daor gao ‘k temeensen vanuut, mar ie weten et vanzels nooit. Van ’t jaor he’k ze allemaole weer in de bluui kregen.

Vandemiddag he’k verhaelen verteld veur de leden van de PCOB in Sinnehiem in Haulerwiek. In zael De Swaai ha’k een klein koppeltien meensken dat naor me kwam te luusteren. Et wo’n overal almar kleindere koppelties. We begonnen de middag mit et zingen van Psalm 100 en laeter nog et wel hiel bekende Gezang 136: Loof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! Dat gezang he’k al hiel arg vaeke argens mitzongen. In de uutneudiging die de meensken kregen, hadden ze et waopen van Oost-Stellingwarf ofdrokt. Hiel toepasselik, want et was ommes een Stellingwarver middag. In de tekst ston dat ik vertellen zol in mien eigen tael: et Stellingwarfs dat ok wel plat Fries nuumd wodde. Dat is mooi! Ik hebbe dus 30 boeken in et plat Fries schreven! Wie dot me dat nao? Et vertellen gong veurtreffelik en et pebliek reageerde zoas ik dat graeg wil. Et was dus een hiele mooie middag in Haulerwiek.