Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Hadde wiend

Plaetst op 9 juni 2024.

Ik hebbe vandaege een fietstocht van 40 kilemeter maekt. Ik was van doel en gao bi’j de Lende langes eerst naor de Driewegsluus. Mar d’r ston een best stok wiend, dat ik bin bi’j de Sas linksof gaon naor Blesdieke en Ooldemark. In Ooldemark he’k wat eten op et terras van et vroegere Hof van Holland wat now Family hiet. Dat kon best wel, want ik zat in de zunne en uut de wiend. Ik hebbe daor een twaelfuurtien had. Ik hadde mien drinken nog niet iens op of et maegien pakte mien etersbottien en zo al op. Ik hool daor niet van. We maeken dit wel es vaeker mit en hebben d’r ok al es wat van zegd. Ik vien et niet echt klaantvrundelik. Et is krek as willen ze wel graeg daj’ oprutereren. Zo vuult dat. En as et terras now stampvol zat, mar ik was de ienige. Over Blesdieke en De Blesse bin ‘k mit de wiend in de rogge naor Peperge gaon en van daor weer bi’j de Lende langes op huus an. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Naost et plak daor a’k eten hebbe, staot dit prachtige laandhuus Dalwijk. Ik zol wel stomme graeg in zoe’n mooi huus wonen willen, mar dan mos et wel in Ni’jhooltpae staon.