Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Giro555

Plaetst op 7 meert 2022.

En as ik now es vlochten mos veur oorlog en bommen… Dat d’r gien stroom, waeter en verwaarming meer was. Dat et eten en drinken haost op was. Waor mos ik dan henne? Wat kon ik mitnemen? Kon ik poes Marja in een maantien mitnemen? Wat mos ik wel niet aachterlaoten… Een hiel leven. Hoe bange en ontredderd zo’k dan wel niet wezen? Zollen d’r dan meensken wezen die me hulpen? Daor daenk ik wel es an in disse daegen.
Giro555. Vandaege is et de laandelike aktiedag. Geef gul veur et volk van Oekraïne. Giro555 (NL08 INGB 0000 0005 55).