Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Gieteren (2)

Plaetst op 4 feberwaori 2022.

Gisteraovend he’k naor et tillevisiepergramme Zembla keken en zien hoe as Yusuf en zien moeder uut et mooie Gieteren wegpest wodden. Dan koj’ as dörp dat et aanst weer van et toerisme hebben moet toch mal in et ni’js. Ik zol werachtig niet graeg willen dat Ni’jhooltpae op disse meniere op ‘e tillevisie kommen zol. Dan zo’k me schaemen. Op 11 jannewaori hewwe nog een lange kuier deur Gieteren maekt. Mien vrunden Johan en Gertie uut Almelo zatten d’r in et verleden nog wel es in een vekaansiehusien en dan kwam ik daor bi’j heur op vesite en bleef bi’j heur te eten. Wat is et d’r mooi! Mar veur Yusuf en zien moeder was et daor niet mooi. De gemiente Stienwiekerlaand daor Gieteren bi’j heurt ligt in et Stellingwarver taelgebied, krek as de Drentse gemiente Westerveld. Dat dat zo is kuj’ dudelik zien an de opschriften. In Gieteren stikt et van de broggies en op et alderlaeste broggien an et Binnenpad staot in grote letters: De leste brôgge an ’t Binnenpad. Ik hebbe d’r doe mar een foto van maekt. Et was op die elfde jannewaori gries en triest. Gien mooi zunnig fotoweer, mar dat broggien staot d’r op!