Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Geeske

Plaetst op 20 december 2023.

Et dagboekstokkien van eregister zat een misser in. Ik hadde et over een waeterpompe, mar dat mos vanzels een waarmtepompe wezen. De pompe daor waeter mit oppompt wodde, ston in mien oolde huus in et aachterhuus. As et dan goed winter wodde en dat wodde et doe nog wel es, dan mos de pompe inpakt wodden, aanders bevreur de zwik en hadden meensken en dieren gien drinken. Een aandere tied… Jacob zag de fout en ik wodde d’r attent op maekt. De ansichtkaorte die Jacob en Haarm me toestuurden, ston d’r eregister ok niet mooi op. Jarmo van Computerservice Hofma moet et scannen nog even aanders instellen op ‘e  ni’je komputer. Et is een toer en doe alles in ien keer goed. Dat komt dus nog wel, mar et duurt nog een peer weken. Mien technische man zat vandaege in et vliegtuug naor Porto in Portugal en ridt van daor in een auto naor zien vekaansiehuus in Spanje. Hi’j moet him daor mar lekker wat daelegeven en himzels wat rust gunnen. Ik zie him in jannewaori wel es weer. Dan kommen et ni’je schaarm en de speakers ok.

Vandemiddag he’k bosschoppen daon in Wolvege en ik bin bi’j Gooitske op vesite west. Die moet now zonder Hieke veerder. Et leven kan zo wried wezen. Hieke heur hond Bobby is bi’j heur bleven. Dat is mooi. Doe ik daor was kwam Geeske Brouwer d’r ok op vesite. Heden nog an toe… Geeske woonde vroeger mit heur oolden naost et huus van Joop en Gooitske. Heur vader haandelde in branige. Laeter woonde ze in Norg en nog laeter haost 25 jaor in Spanje. Now woont ze weer in Norg. Ik hadde Geeske in meer as 60 jaor niet zien. We zatten lange leden toegeliekertied op ‘e ulo in Wolvege. Dat beeld van doe staot me nog goed veur ogen. Hoe ze d’r as ulomaegien uutzag. We zien d’r now beidend ietsien oolder uut. Mar niet echt vule… Ik heurde deur de jaoren henne wel es wat over Geeske van Joop en Gooitske en Harry en Frans. Ze vertelde me dat ze mien thriller Et liek in de Lende mit genoegen lezen hadde. Et was slimme aorig om mekeer nao al die jaoren nog es weer te zien. As ik Harry en Frans zaoterdagaovend zie za’k heur dus de groeten van Geeske doen.