Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Geert

Plaetst op 21 december 2023.

Gister belde de moeder van Geert me mit de tiedinge dat Geert dood was. Hi’j was twie maonden leden al wegraekt, mar ze vun et zo drege om me te bellen en et vertellen te moeten. Geert woonde in Liwwadden en is 68 jaor wodden. Zien moeder woont in Grou, mar komt van Vinkege, en is intied al 93 jaor. Ze kwammen in et verleden nogal es bi’j me op vesite as d’r een ni’j boek van me uutkommen was dat ze dan graeg hebben wollen. Dat zal dus nooit meer gebeuren.

Vandemorgen he’k naor de Schrieversronte in Berkoop west om de boeken weeromme te brengen die ‘k niet verkocht hebbe op ‘e marken in Mildam en Scharpenzeel. Ik zal op 10 feberwaori mit (mien) boeken naor de hobbymark in et d√∂rpshuus van Beetsterzwaog. Jim bin daor van hatte welkom! Vandemiddag he’k een superlekkere bitterkoekieskeek bakt en laeter op ‘e middag brocht de post me twie pakkies van Mediahuus Noord. In elk pakkien zat een mooie tasse mit een opdrok van et Mediahuus. Et iene pakkien was adresseerd an J. Veenstra, et aandere an Johan Veenstra. Ik snappe best wel dat ze bi’j de kraante slimme wies mit me binnen, mar twie kedo’s zal wel een verzin wezen.

We hebben de kotste dag van et jaor te pakken. Van now of an wodt alles weer beter en gaon we weer op et Locht an. Ik hebbe verlangst naor lange en lochtige daegen.