Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fysio

Plaetst op 21 meert 2023.

Vandemorgen het Anke de boel hier schonemaekt en ik bin even naor de Schrieversronte in Berkoop west. Ik hebbe de boekeboel weerommebrocht van de mark in Beetsterzwaog. Mit Abel he’k een daotum ofpraot wanneer as mien ni’je boek uutkommen zal. Van mfc De Ni’je Stienze heur ik nog as die daotum heur past. Vandemiddag he’k naor Marian in Wolvege west veur fysio en ik hebbe mien belastingpepiereboel bi’j et administraosiekantoor weghaeld. Allemaole klussies die uutsteld weren vanwege de koorse. Ik hebbe bi’j boekhaandel Zwikstra ok nog twie boeken besteld. En morgen za’k een ofspraoke mit de dokter maeken, want et gekwakkel gaot mar deur. Krek as vleden jaor. Hier moet toch wat an daon wodden. Et duurt now in wezen al weer tussen de vier en vuuf weken.