Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fryske Freon

Plaetst op 17 feberwaori 2022.

Vandemorgen he’k wat boekeboel, die overbleven was van de hobbymark in Beetsterzwaog, weerommebrocht naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor he’k een koppien thee mitdronken mit direkteur en passeniel. Vervolgens he’k thuus een kollum schreven veur de kraante die as titel Slettebak kregen het. Lichtkaans dat et nog Sloerie wodt. De lezers van de Liwwadder Kraante zullen deensdag over een weke te weten kommen wie ik daor mit bedoele. En now… komt mien Fryske freon en kollega Douwe hier aanst op vesite. We gaon hier eerst wat bi’jpraoten en dat bi’jpraoten wodt laeter vervolgd in resteraant De Rustende Jaeger, naost de karke van Hooltpae. Want daor he’k om half zesse een taofeltien veur twie veurnaeme heren risserveerd. Te bepraoten hewwe altied genoeg! Over aandere schrievers en zo… Douwe wil aanst vanzels ok even mit poes Marja praoten. Bi’j Douwe en Romkje kommen meerdere buurtkatten geregeld over de heerd. Et bin dus kattevrunden en dat bin plezierige meensken. Schrievers en katten heuren trouwens bi’j mekeer. Poes Marja vint niet alle meensken lieke aorig. D’r komt hier geregeld een man die kattesnupies veur him mitnemt. Poes Marja is slim op die man gesteld en strikt him zodoende algedurig bi’j de bienen langes. An et mitnemen van kattesnupies zal Douwe vermoedelik niet daenken, mar hi’j zal poes Marja ongetwiefeld aaien gaon. Meensken die dat doen vint poes Marja ok slimme aorig. Over de huud, onder et kinnegien en even over de oren. Dan wodt et motertien anzet en is et katteleven een leven om mit groot genoegen leefd te wodden!