Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fries Museum

Plaetst op 30 september 2022.

Ik hebbe nog een hieleboel treinkaorties die ‘k nog opbruken moet. Et veurdieligste is vanzels en reis naor Mestricht of Vlissingen… Mar dat is me nog een betien te veer uut de rook. Ik bin zodoende vandaege mit de trein naor Liwwadden west om daor in et Fries Museum de prachtige tentoonstelling Vrijheid vetes vagevuur te bekieken. De middeleeuwen in het noorden. Hoe zag oonze wereld d’r uut tussen 1067 en 1567? Et leven was wried en onveurspelber. Ziekte en dood laggen altied op ‘e loer. Noodweer, veeziekten, mislokte oogsten, hongersnood, oorlogen, veldslaegen en de pest. En soms was d’r ok een tied mit veurspoed. Een laand mit kestelen, karken en kloosters. D’r weren in oonze omkrieten op een gegeven ogenblik wel 700 kestelen en stienzen en achthonderd karken. As die d’r allemaole es bleven weren. Dat zol mooi west hebben!  Et is een tentoonstelling mit spannende verhaelen, iewenoolde relieken, muntschatten, waopens… In de vuuftiende ieuw vaalt Tota Frisia staorigan uut mekaander. De oolde tied is veurbi’j, d’r komt een ni’je tied. Prachtig is de grote blijde die naomaekt is deur studenten van ROC Friese Poort in Sneek. Dat is een soortement grote kattepulle daor stienen kenonskoegels mit votslingerd wodden naor de vi’jaand. Aj’ die tegen de kop an kregen waj’ d’r in ien keer west. Ik zal daor een kollum over schrieven, want ik hebbe zoe’n stienen kenonskoegel in mien bezit! Die is honderd jaor leden opgreuven op et plak daor de stienze Friesburg indertied staon het. Hier in Ni’jhooltpae an de Vriesburgerweg. Ik hebbe in et resteraant van et Fries Museum een bakkien drinken en een heerlike tosti had. Op ‘e vri’jdagsmark he’k bi’j een bakker een sukerbolle en acht lekkere koeken kocht. En bi’j een bloememan twie prachtige asters. Iene staot hier now naost de veurdeure op iene op et graf van mien moeder.

Hieronder een kaorte die me toestuurd wodde deur Douwe en Romkje vanuut Madrid. Ze hebben in de maond september mit de trein deur Europa reisd. Disse kaorte hebben ze kocht in et Museo Nacional del Prado in Madrid en ze hebben him in Frankriek in de brievebusse daon mit een Duutse postzegel d’r op. Zonder strafport kwam hi’j in Ni’jhooltpae an. In et Prado hangt dit schilderi’je van Joaquin Sorolla uut 1909. Et geboortejaor van mien moeder. De titel is Chicos en la playa. Ik hebbe et niet naokeken, mar in et Stellingwarfs is dit ongetwiefeld Joongies op et straand.