Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Foto

Plaetst op 3 oktober 2022.

An et aende van de morgen he’k op et gemientehuus in Wolvege overleg had mit burgemeester AndrĂ© van de Nadort en Hans Breukel. We hebben uut drie foto’s iene uutzocht die Rob de Wind van me maekt het. Die foto komt in et gemientehuus te hangen omda’k ereburger wodden bin. Van de veurige ereburgers bin indertied schilderi’jen maekt. Van mi’j now dus een foto. We weren d’r trouwens rap uut, we hadden alle drieje dezelde veurkeur. De foto zal now uutvergroot wodden en mien bienen gaon d’r ok of. Dat klinkt griezelig… De uutkeuzen foto is maekt bi’j de Scheenesluus. Die is op ‘e aachtergrond te zien mit et witte broggien, meule De Rietvink en B&B De laeste stuver. Een prachtig plakkien. Echt West-Stellingwarf!
De kommende zundag op 9 oktober za’k optreden mit de Friese zangeresse Grytsje Kingma in et Witte Karkien van De Hemrik. Zi’j zingt lieties in et Fries, ik vertelle verhaelen in et Stellingwarfs. Et begint om drie ure middags. Kaorten bin te risserveren op www.wittekerkhemrik.nl Grytsje en ik hebben vlak veur de corona-ellende begon tegere optreden in de karken van Kottehemmen en Ooldeschoot. Lichtkaans dawwe jim zien op ‘e Hemrik. Dat zol meraokelse mooi wezen!