Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Floortje

Plaetst op 1 april 2022.

Ien van mien meerst favoriete tillevisiepergrammes is et reispergramme Floortje naar het einde van de wereld. Et is de laeste weken weer te zien. Wat geniet ik daor toch van en as romantikus zo’k zoks zels netuurlik ok ommeraek graeg willen. Mit een geliefde en de poes vot van de daegelikse drokte en alderhaande vervelende meensken. En dan naor zoe’n ofgelegen eilaand in de Grote Oceaan, de eindeloze vlakten van Patagonië of een blokhutte in Alaska. As et mar veer van de bewoonde wereld is. En dan die wondermooie netuur om je henne: kleurige voegels en bloemen, waeter dat klaeterende van een barg ofkomt en een zunsondergang boven de zee waor aj’ stille van wodden. En dan ien keer in et vorrels jaor naor een winkel om veurraod op te haelen en je veerder zels redden kunnen. Mit op een ure ofstaand nog een peer meensken daor aj’ goed mit akkederen kunnen. Leven zoas de meensken daor Floortje op vesite komt… Mar ja, ik hebbe soms zomar een daarmofsluting en dan moe’k as de wiedeweergao naor et ziekenhuus en an et infuus. En a’k dan in de verlaotenhied zitte en zeker twie daegen wark hebbe om echt in de bewoonde wereld te kommen… Dan lopt et verkeerd mit me of.  Zoe’n leven is vanzels ok hielemaole niet geschikt veur zoe’n onhaandige hampelman as ik bin. Mar et fanteseren d’r over is zo mooi!

Ik hebbe vandeweke in iendrachtige saemenwarking mit Abel en Sijtze doende west mit de korrektierondes van et deur mi’j vertaelde kienderboek Et laompien dat een varken is van kienderboekeschriever Pim Lammers. Et komt d’r allemaole prachtig mooi uut te zien! Ik neme an da’k et ankem weke nog een keer kriege veur een naokiekronde.