Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

File

Plaetst op 27 feberwaori 2024.

Gisteraovend wa’k in oons mfc bi’j et geweldig goeie Nijkoor. Ze oefenen daor altied. Et Nijkoor zingt op 25 meert bi’j de uutreiking van de H.J. Bergveldpries in de karke van Berkoop, een pat van de Winterreise  van Schubert die ik zoe’n twintig jaor leden vertaeld hebbe in et Stellingwarfs. De Drentse schriever Anne Doornbos vertelt dan  een mederne Winterreise en ik leze verschillende lieden veur. Omdat d’r een protte niet-Stellingwarvers in et koor zitten, heb ik gisteraovend wat verteld over de zwaorigheden bi’j et zingen. En dan veural om de woorden mit een en-uutgang zoas et woord leven. Meerstal wodt et zongen as in et Nederlaans. Dat mag bi’j al die woorden vanzels niet. Awwe praoten slikken we de en-uutgang in, dat moet bi’j et zingen ok. Dat kan hiel goed en nao wat oefenen gong et gisteraovend prima.

Vandemiddag he’k eerst de belastingpepieren naor mien administraosiekantoor in Wolvege brocht en doe bin ‘k naor Sneek gaon. Gerda viert daor vandaege heur verjaordag en dat he’k mitvierd. Weeromme naor huus raekte ‘k zokrek in een kilemeters lange file, dat ik hadde mar liefst een ure en tien menuten wark en komme van Sneek naor huus.