Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietstocht

Plaetst op 6 september 2023.

Ik hebbe vandaege in de waarmte een fietstocht van 48 kilemeter maekt. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst. Daor zat et terras al hielemaole vol. En binnen raekte et ok almar voller. Iederiene wol nog lekker profiteren van et mooie weer. Ik hebbe daor wat eten en drinken had. Bi’j de Scheenesluus, waor altied zoe’n protte brummels zitten, zat now niks meer. Ik hoeve dus gien sjem meer te maeken. Ik bin deur de Braandemeer weer op huus an fietst en thuuskommen mit een maol stoofperen in de fietstasse. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe van ien van de husies an de Schipsloot.