Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietstocht

Plaetst op 14 meie 2023.

Et was gisteraovend lastig rieden van De Rottevalle naor Oostermeer. Ik mos een lange, rechte weg pal tegen de leegstaonde zunne in rieden. Zoks is hiel vervelend. Ik mos daor in een kleine tente bi’j de haven wezen. Daor moch ik vertellen veur meensken van een verieninge van botiesvolk. Ze bestonnen twintig jaor, kwammen ieder jaor argens aanders bi’j mekaander, en kwammen overal weg. Frieslaand, Grunningen, Hoogevene, Utrecht, Nijmegen… En dan ok nog meensken uut BelgiĆ« en Zwitserlaand. Iederiene kon me goed verstaon, de Belgen ok, mar de Zwitsers niet. Et was een mooi optreden!
Vandaege kon et dan eindelik: een heerlike fietstocht in de kotte broek. Et was prachtig fietsweer. Ik bin bi’j de Lende langesreden naor de Driewegsluus en doe veerder naor de Scheenesluus. In de theetuun bi’j de meule De Rietvink he’k een peer koppies drinken had en een heerlike panini. Ik hebbe genoeglik even bi’jpraot mit David, de man van de theetuun en de meulebaos. En doe bin ‘k veerder deur de Braandemeer fietst en bi’j Mildam langes en doe staorigan weer op huus an. Mit mekeer 61 kilemeter. Wat was et mooi! De locht van sepiepen en meidoorns. Et kwaeken van de kikkerds. En dan de bluuiende kestanjes, et raopkruud, de botterbloemen, pinksterbloemen en et fluitekruud. Wat een mooie wereld. Ik hadde prachtige foto’s maeken kund a’k et toestel niet thuus liggen laoten hadde. Koehaffel da’k bin!