Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Fietsen (7)

Plaetst op 15 meie 2022.

Eindelik he’k dan weer es een heerlike fietstocht in de kotte broek maekt. Wat is et prachtig zoemerweer! Bi’j de Lende langes bin ‘k vandemorgen naor de Driewegsluus reden. Lanen vol botterbloemen, bluuiende meidoorns en sepiepen, varkenties en koekoeksbloemen, kwaekende kikkers, een peer oolde zwannen mit twie jongen. Dat is mien laand. ArcadiĆ« bi’j de Lende! De theetuun van David en Tanja Goede bi’j de meule De Rietvink bi’j de Scheenesluus is now ok weer los op zaoterdag en zundag. Ik hebbe daor wat drinken had en een heerlike waarme panini mit tonijn en keze. In de meuleschure he’k de tentoonstelling bekeken van schilderi’jen van Wiebe Nanninga. Ik hebbe hier in huus een schilderi’je van Nanninga mit Heloma’s slusien d’r op. Ik bin deur de Braandemeer en bi’j de Scheene langes weer naor huus fietst. Mit mekeer 47 lekkere kilemeters! Hieronder een foto die ‘k vandemiddag van de Scheenesluus en De Rietvink maekt hebbe. De wieken van de meule dri’jden vandaege!